Σχεδίαση

Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε δικά μας φωτιστικά και προηγμένες ηλεκτρονικές εφαρμογές.

Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων

o    Αυτοματοποίηση - Εκσυγχρονισμός Γραμμής Παραγωγής

o    Πίνακες Αυτοματισμού

o    Προγραμματισμός PLC

o    Ρομποτικοί Βραχίονες - Προγραμματισμός - Εγκατάσταση - Σχεδίαση Εφαρμογών

o    Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου & Συλλογής Δεδομένων - SCADA

o    Βιομηχανικά Δίκτυα (Industrial Ethernet, PROFIBUS, WiFi)

o    Λογισμικό Καταγραφής Δεδομένων Παραγωγής - Βάσεις Δεδομένων

o    Καταγραφικά Θερμοκρασίας - Υγρασίας

o    Ασύρματα Δίκτυα, Ασύρματοι Αισθητήρες, Τηλεμετρία, GSM GPRS

o    Προμήθεια Βιομηχανικού Εξοπλισμού Υψηλής Τεχνολογίας (αισθητήρια, όργανα μέτρησης, καταγραφικά)

o    Ειδικές Κατασκευές Μηχανημάτων & Συστημάτων κατά Παραγγελία

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ                                                        

 

o    Τροφίμων

o    Επεξεργασία Μετάλλου

o    Χημικά

o    Κατασκευαστικός Κλάδος

o    Γεωργία

o    Περιβάλλον

o    Ειδικές Εφαρμογές

o    Κατασκευαστές Μηχανημάτων