Γονική Κατηγορία: FAQ

Ανάβουν σε οποιοδήποτε δίκτυο 220V και τι πρέπει να προσέχω στο δίκτυό μου;

ΝΑΙ, με την προϋπόθεση ότι το δίκτυο παρέχει σχετικά σταθερή τάση χωρίς διακυμάνσεις και αιχμές. Για την βέλτιστη λειτουργία όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών προτείνουμε τακτική συντήρηση του δικτύου σας από εξειδικευμένο τεχνικό.