Γονική Κατηγορία: FAQ

Δηλαδή βγάζω την παλιά λάμπα, τοποθετώ την LED και τέλος;

Όσον αφορά λαμπτήρες οικιακής χρήσης, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις η αλλαγή είναι τόσο απλή. Στον επαγγελματικό φωτισμό, υπάρχουν περιπτώσεις όπου χρειάζεται να απομακρυνθούν πρώτα τα παλαιά τροφοδοτικά και εναύσεις, όπως π.χ. στην περίπτωση λαμπτήρων φθορισμού Τ8, PL, HQI κλπ.