Γονική Κατηγορία: FAQ

Εγγύηση προϊόντων και τι πρέπει να προσέξω σχετικά με αυτή;

Η εγγύηση δύο ετών για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές είναι υποχρεωτική σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να προσέξετε η υποστήριξη του προϊόντος να γίνεται στην Ελλάδα και όχι στην χώρα προέλευσης του (συνήθως Κίνα).

Επίσης, όταν σας υπόσχονται αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος, θα πρέπει να λάβετε υπόψιν σας ότι σε περιπτώσεις που το προϊόν είναι μεγάλο σε μέγεθος ή σε μεγάλο ύψος θα επιβαρυνθείτε με πρόσθετα κόστη του ηλεκτρολόγου που θα κάνει την απεγκατάσταση του παλαιού και την εγκατάσταση του νέου, του ανυψωτικού μηχανήματος που θα χρησιμοποιηθεί για το κατέβασμα φωτιστικών από μεγάλα ύψη κλπ.