Γονική Κατηγορία: FAQ

Τι γίνεται με τη διάρκεια ζωής των λαμπτήρων LED; Πότε θα κάνω απόσβεση;

Η διάρκεια ζωής των λαμπτήρων LED κυμαίνεται τυπικά μεταξύ 25.000 - 50.000 ωρών, με καθοριστικούς παράγοντες την ποιότητα των διόδων, του τροφοδοτικού του λαμπτήρα, του ηλεκτρικού δικτύου και των συνθηκών χρήσεως.

Όπως και να'χει, αυτή τη στιγμή οι λαμπτήρες LED είναι ότι πιο οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον υπάρχει στον τομέα του φωτισμού. Η απόσβεση της επένδυσής σας θα έρθει τάχιστα, ειδικά αν χρησιμοποιείτε τους λαμπτήρες για αρκετές ώρες ημερησίως.